Principală
Înregistrare
Logare
Luni
09.24.2018
2:17 PM
V-aţi înregistrat ca Vizitator | Grup "Vizitatori"Bine aţi venit Vizitator | RSS
BOILERE

Meniu site

statistica

Total online: 1
Vizitatori: 1
Utilizatori: 0

Formularul pentru autentificare

 BOILER ELECTRIC 
Instalarea aparatului Acest aparat este proiectat pentru a fi instalat exclusiv în încăperi în conformitate cu normele în vigoare şi impune respectarea următoarelor indicaţii privind prezenţa de: - Umiditate: nu instalaţi aparatul în încăperi închise (neaerisite) şi umede. - Ger: nu instalaţi aparatul în ambiente în care este probabilă coborîrea temperaturii la niveluri critice cu riscul formării de gheaţă. - Raze solare: nu expuneţi aparatul direct razelor solare, chiar şi în prezenţa geamurilor. - Pulberi/vapori/gaze: nu instalaţi aparatul în prezenţa unor medii foarte agresive precum vapori acizi, pulberi sau saturate cu gaz - Descărcări electrice: nu instalaţi aparatul direct pe liniile electrice neprotejate de variaţii ale tensiunii În cazul pereţilor din cărămizi sau blocuri găurite, pereţi subţiri cu staticitate limitată, sau în orice caz cu altă zidărie decît cea indicată, este necesară o verificare statică preliminară a sistemului de susţinere Sistemele de prindere în zid trebuie să susţină o greutate triplă faţă de cea a boilerului plin cu apă. Pentru fixare se recomandă cârlige cu diametrul de cel puţin 12 mm. Normele locale pot stabili restricţii privind instalarea în camera de baie. Pentru aceasta respectaţi distanţele minimale prevăzute de către normele aplicabile în vigoare. Aparatul trebuie să fie instalat cât se poate mai aproape de punctul de folosire pentru a evita dispersia căldurii de-a lungul ţevilor (A fig.1). Permiteţi un joc de cel puţin 50 cm pentru a permite accesul la componentele electrice, prin aceasta facilitânduse activităţile de întreţinere. Conectaţi intrarea şi ieşirea apei în şi din încălzitor cu ţevi sau armături care să fie în stare să reziste la o temperatură depăşind 80 0 C la o presiune care o depăşeşte pe aceia a presiunii de lucru. Prin urmare , vă atenţionăm împotriva folosirii oricăror materiale care nu pot să reziste la o astfel de temperatură. Înşurubaţi o piesă de racordare "T" la ţeava de intrare a apei, cu guler albastru. Pe una din laturile piesei de racordare "T", înşurubaţi un dop pentru golirea aparatului, care poate fi deschis numai prin folosirea unei scule (B fig.2). Pe ceialaltă parte a piesei de racordare "T" înşurubaţi supapa de siguranţă livrată (A fig. 2). Supapa trebuie să aibă o calibrare maximă de 0,8 Mpa (8 bar) iar tipul valvei trebuie să fie în concordanţă cu standardele naţionale aplicabile, în vigoare. ATENŢIUNE! Pentru tarile care au preluat norma europeană EN 1487:2000, dispozitivul de securitate la presiune livrat împreună cu produsul nu trebuie să se supună normelor naţionale. Conform normei, dispozitivul trebuie să aibă o presiune maximă de 0,7Mpa (7 bar) şi să aibă cel puţin un ventil de închidere, o supapă de reţinere, un mecanism de comandă pentru supapa de reţinere, o supapă de siguranţă şi un dispozitiv de inchidere la presiunea apei. Descărcarea aparatului trebuie să fie conectată la ţeava de descărcare, care are un diametru cel puţin identic cu cel al conexiunii echipamentului. Folosiţi un coş de tiraj care să creeze un interstiţiu de aer de cel puţin 20 mm şi permite controale vizuale astfel încât să nu apară leziuni personale, daune pentru proprietate sau vătămări ale animalelor, în cazul în care dispozitivul de securitate declanşează. Producătorul nu este responsabil pentru astfel de daune. Conectaţi intrarea dispozitivului de securitate la presiune la sistemul de apă rece folosind o ţeavă fexibilµ, folosind un ventil de închidere dacă este necesar (D fig. 2). Suplimentar, un tub de descărcare a apei la ieşirea C fig. 2 este necesar dacù dopul de golire este deschis. Când se strânge dispozitivul de securitate la presiune, să nu se strângă prea mult şi să nu fie folosit pentru strângere. Este normal ca apa să picure din dop în faza de încălzire; din acest motiv, este necesar să se conecteze o scurgere, care trebuie totdeauna să iasă expusă în atmosferă, cu ţeava de scurgere instalată în pantă coborâtoare într-un loc fără gheaţă. Dacă presiunea reţelei este apropiată de presiunea valvei calibrate, va fi necesar să se aplice un reductor de presiune cât mai îndepărtat de aparat. Pentru a evita orice posibilă avariere la unităţile de amestec (robinet, duş) este necesar a se drena toate impurităţile din ţevi. Durata de viaţă în funcţiune a încălzitorului este afectată de funcţionarea sistemului galvanic anti-coroziune; dar acesta nu poate fi folosit când duritatea apei este permanent sub 12 ° F. Oricum, în prezenţa unor ape deosebit de dure, se va produce o considerabilă şi rapidă crustă - Să se verifice caracteristicile aparatului (vezi datele de pe plăcuţă) şi dacă acesta satisface necesităţile clientului - Să se verifice dacă instalaţia este conformă gradului IP (protecţie la penetrarea de fluide) al aparatului conform normelor în vigoare. - Să se citească cele scrise pe eticheta ambalajului şi pe plăcuţa cu caracteristici129 RO Conectarea electrică Pornirea şi testarea aparatului REGULI DE ÎNTREŢINERE (pentru persoane competente) ! ATENŢIUNE! Urmati toate atentionarile generale şi normele de securitate listate la începutul textului şi respectaţi toate instrucţiunile date, în toate circumstanţele. Toate operaţiile de întreţinere şi vizitele de service trebuie să fie făcute de persoane competente (care au calificările impuse de normele aplicabile în vigoare) , de tehnicieni ai Centrelor de Asistenta Tehnica ARISTON (vezi certificatul de garantie). Înainte de a chema Centrul Dvs. Tehnic de Service, verificaţi dacă deranjamentul nu se datorează lipsei de apă sau defectării alimentării cu energie. Golirea aparatului Înainte de a efectua orice operaţie, deconectaţi aparatul de la reţeaua electrică folosind întrerupătorul extern. Pentru o mai mare siguranţă, folosiţi un personal calificat care să inspecteze sistemul electric, asigurând că el satisface normele aplicabile în vigoare, deoarece producătorul aparatului nu poate fi responsabil pentru nici o pagubă cauzată de lipsa de împământare a sistemului sau pentru erori în alimentarea cu electricitate. Verificaţi dacă sistemul este corespunzător pentru puterea maximă absorbită de încălzitorul de apă (rugăm să vă referiţi la eticheta cu date tehnice lipita pe aparat ) şi dacă secţiunea transversală a cablurilor de conectare electrică este adecvată şi concordă cu legislaţia curentă. Folosirea unor prize multiple, extensii sau adaptoare este strict oprită. Este strict interzisă folosirea ţevilor de la instalaţiile de alimentare cu apă, instalaţiile de încălzire centrală şi sistemele de gaz pentru conectarea la pământ a aparatului. Dacă aparatul este livrat cu un cablu de alimentare de putere, care mai târziu trebuie înlocuit, folosiţi un cablu care să prezinte aceleaşi caracteristici (Tip H05VV-F 3x1,5 mm2 , cu diametrul de 8,5 mm). Cablul de alimentare (tip HO5 V V-F 3x1,5 diametru 8,5 mm) trebuie introdus în orificiul situat în partea posterioară a aparatului şi trebuie să ajungă la bornieră (M fig. 3-4-5-6), apoi se blochează cablurile subţiri strângând şuruburile. Pentru deconectarea aparatului de la reţea trebuie utilizat un întrerupător bipolar conform normelor în vigoare CEI-EN (deschidere contacte de cel puţin 3 mm.,este indicat să fie prevăzut cu siguranţe fuzibile) Legarea la pămînt a aparatului este obligatorie, iar cablul de împămîntare (care trebuie să fie de culoare galben-verde şi mai lung decît cele de fază) trebuie fixat la borna cu simbolul (G fig. 3-4-5-6). Blocaţi cablul de alimentare pe calotă cu dispozitivul de blocare din dotare. Înainte de punerea în funcţiune controlaţi ca tensiunea de reţea să fie conformă valorii de pe plăcuţa aparatului. Dacă aparatul nu este dotat cu cablu de alimentare, modalitatea de instalare trebuie aleasă dintre următoarele: - conexiune permanentă la reţea folosind o tubulatură rigidă (dacă aparatul nu este livrat cu o clemă de cablu); - cu un cablu flexibil (Tip H05VV-F 3x1,5 mm2 , cu diametrul de 8,5 mm), dacă aparatul este livrat cu o clemă de cablu. Înainte de punerea sub tensiune a aparatului, umpleţi rezervorul cu apă din reţea. Umplerea se face prin deschiderea robinetului de retea (de alimentare cu apa rece menajera) şi a robinetului de apă caldă, până când aerul este eliminat complet. Verificaţi vizual pierderile de apă la flanşe şi strângeţi-le uşor dacă este necesar. Puneţi sub tensiune aparatul, de la întrerupător. Aparatul trebuie să fie golit dacă exista pericolul de îngheţ. Când este necesar , goliţi aparatul după cum urmează: - Deconectaţi aparatul de la reţeaua electrică; de piatră de calcar în aparat, cu pierderea în consecinţă a eficienţei şi cu avarierea elementului de încălzire electrică.Modelele termo-electrice Toate instrucţiunile din acest manual sunt valabile şi pentru modelele termoelectrice. O operaţie suplimentară pentru aceste aparate este racordarea la termosifon. Legaţi racordul superior termo al boilerului la coloana montantă a termosifonului şi cel inferior la cea descendentă, interpunând două robinete. Robinetul inferior, mai accesibil, va servi la deconectarea aparatului de la instalaţie când termosifonul nu este în funcţiune. 130 INSTRUCŢIUNI PENTRU UTILIZATOR ! ATENŢIUNE! ! Urmati toate atentionarile generale şi normele de securitate listate la începutul textului şi respectaţi toate instrucţiunile date, în toate circumstanţele. Înlocuirea de piese Întreţinerea periodică Dispozitiv de protecţie la suprapresiune ! ATENŢIE! Deconectaţi aparatul de la reţeaua electrică înainte de orice intervenţie asupra produsului. RO Dispozitivul contra suprapresiunilor trebuie să funcţioneze regulat (în fiecare lună) pentru a îndepărta depozitele de calcar şi trebuie verificat să nu fie blocat. Scoţând calota se poate interveni la părţile electrice. • Pentru modelele dotate cu interfaţă utilizator de tipul reprezentat în figurile 3 ţi 5: Pentru a interveni la termostatul electronic (Ref. T) trebuie deconectat cablul de alimentare (Ref. C) şi cablul subţire (Ref. Y) de la panoul de comandă. Scoateţi-l din locaţul său având grijă să nu îndoiţi excesiv tija cu senzori (Ref. K). Pentru a interveni la panoul de comandă (Ref. W) deconectaţi cablul (Ref. Y) şi scoateţi şuruburile. • Pentru modelele dotate cu interfaţă utilizator de tipul reprezentat în figurile 4 ţi 6: Pentru a interveni la tija cu senzori (Ref. K) trebuie deconectat cablul (Ref. F) de la placa electronică şi scos din locaşul său având grijă să îl nu îndoiţi excesiv. Pentru a interveni la panoul de comandă (Ref. W) deconectaţi cablul (Ref. Y) şi scoateţi şuruburile. Pentru a interveni la placa de putere (Ref. Z) deconectaţi cablurile (Ref. C, Y, F ţi P) şi scoateţi şuruburile. În timpul fazei de remontare aveţi grijă ca poziţia tuturor componentelor să fie cea originară. Pentru a putea interveni la rezistenţă şi la anod trebuie mai întîi golit aparatul. La modelele cu flanşă autoclavică, după scoaterea piuliţei (D fig. 7), scoateţi suportul flanşei (S fig. 7) şi, exercitând asupra flanşei (F fig. 7) o apăsare din exterior înspre interior, scoateţi-o cu o mişcare semicirculară. La celelalte modele scoateţi cele 5 buloane (C fig. 8) şi flanşa (F fig. 8). La flanşă sunt cuplate rezistenţa şi anodul. În timpul fazei de remontare aveţi grijă ca poziţiile garniturii flanşei, termostatului şi rezistenţei să fie cele originare (fig. 7 şi 8). După fiecare scoatere se recomandă înlocuirea garniturii flanşei (Z fig. 9). Folosiţi doar piese de schimb originale. Pentru a asigura cele mai bune performanţe ale acestui aparat, detartraţi elementul de încălzire (R fig. 9) odată la fiecare doi ani. Dacă Dvs. preferaţi să nu folosiţi acizi detartranţi speciali pentru această operaţie, desprindeţi - în mod simplu - depunerea de piatră fără să deterioraţi elementul de încălzire. Înlocuiţi anodul de magneziu (N fig. 9) la fiecare doi ani (exceptand produsele avand rezervorul executat din otel inox), dar în prezenţa apei dure sau a apei bogate în clor este necesar să verificaţi starea anodului în fiecare an. Pentru a-l scoate pe acesta , demontaţi elementul de încălzire şi deşurubaţi-l de pe colierul suport. - Închideţi robinetul de alimentare cu apa rece menajera ; - Deschideţi robinetul de apă caldă (chiuvetă sau cadă); - Deschideţi supapa de golire B (fig.2).131 RO - Evitaţi să poziţionaţi orice obiecte şi/sau aparate care ar putea fi deteriorate de scurgeri de apă , sub încălzitorul de apă. - Dacă nu folosiţi deloc apă pe o perioadă mai lungă de timp, trebuie să: ➣ deconectaţi aparatul de la alimentarea electică comutând întrerupătorul extern pe poziţia "OFF" ["OPRIT"]; ➣ închideţi robinetul de apă de la reţea. - Apa caldă cu o temperatură de peste 50°C la robinetele de utilizare poate cauza imediat arsuri sau opăriri grave. Copii, handicapaţii şi vârstnicii sunt cei mai expuşi riscului arsurilor. Este strict interzis utilizatorului să efectueze orice întreţinere de rutină sau extraordinară. În caz de înlocuire a cablului de alimentare electrică, adresaţi-vă personalului calificat. Pentru curăţarea părţilor exterioare este necesară o cîrpă umedă îmbibată în apă cu săpun Aviz pentru utilizatori Reset/Diagnostic Funcţia antibacteriană (activată din programare) constă într-un ciclu de încălzire a apei la 70°C pentru a desfăşura o acţiune de dezinfectare termică contra bacteriilor. Primul ciclu începe după 3 zile de la pornirea produsului. Ciclurile ulterioare sunt efectuate la fiecare 30 de zile (dacă în această perioadă apa nu a ajuns niciodată la 70°C). Când produsul este oprit, funcţia antibacteriană este dezactivată. În caz de oprire a aparatului în timpul ciclului antibacterian, funcţia este dezactivată. La terminarea fiecărui ciclu, temperatura de utilizare revine la temperatura anterior setată de utilizator. • la modelele dotate cu interfaţă utilizator reprezentată în figurile 3 ţi 4: Activarea ciclului antibacterian este afişată ca o setare normală a temperaturii la 70°C (Ref. 4). Pentru dezactivarea în mod permanent a funcţiei antibacteriene ţineţi apăsate simultan tastele "ECO” şi "+” timp de 4 sec.; la confirmarea dezactivării ledului nr.1 (Ref. 1) va lumina intermitent repede timp de 4 sec. Pentru a reactiva funcţia antibacteriană, repetaţi operaţia descrisă mai sus; la confirmarea dezactivării, Funcţia antibacteriană • La modelele dotate cu interfaţă utilizator reprezentată în figurile 3 şi 4: În momentul în care se constată una din defecţiunile descrise mai jos, aparatul intră în stare de fault (eroare) şi toate ledurile de la panoul de comandă luminează intermitent simultan Reset: pentru a reseta aparatul închideţi-l şi deschideţi-l cu tasta (Ref. A). Dacă cauza defecţiunii a dispărut în momentul resetării, aparatul revine la funcţionarea normală. În caz contrar toate ledurile reîncep să lumineze intermitent şi trebuie solicitată intervenţia Asistenţei Tehnice. Diagnostic: pentru a activa diagnosticarea apăsaţi 5 secunde tasta (Ref. A). Indicarea tipului de defecţiune se face prin cele 5 leduri (Ref. 1➔5) conform schemei următoare: led nr.1– Defecţiune internă a plăcii Ledul nr.2 – Defecţiune la anod (la modelele dotate cu anod activ); Ledul nr.3 – Sonde de temperatură NTC 1/NTC 2 rupte (deschise sau în scurtcircuit); Ledul nr.5 - Supratemperatură apă relevată de către un senzor; Ledul nr.4 şi nr.5 - Supratemperatură generală (defecţiune placă); Ledul nr.3 şi nr.5 - Eroare diferenţială sonde; Ledul nr.3, nr.4 ţi nr.5 – Funcţionare fără apă. Pentru a ieşi din diagnosticare apăsaţi tasta (Ref. A) sau aşteptaţi 25 sec. • La modelele dotate cu interfaţă utilizator reprezentată în figurile 5 şi 6: În momentul în care se constată o defecţiune aparatul intră în stare de fault şi display-ul afişează codul de eroare prin cifre luminoase (ex. E01). Erorile codificate sunt următoarele: E01 – E02 – E03 – Supratemperaturi apă; E10 – E11 – E12 – E13 – E16 – Eroare sonde NTC (defecţiune sonde); E04 – Funcţionare fără apă; E14 – E15 – Eroare anod; E50 – E51 – Cerere întreţinere; E60 – E90 – E91 – E92 – Eroare software placă. Reset: pentru a reseta aparatul închideţi-l şi deschideţi-l cu tasta (Ref. A). Dacă cauza defecţiunii a dispărut în momentul resetării, aparatul revine la funcţionarea normală. În caz contrar display-ul continuă să arate codul de eroare şi trebuie solicitată intervenţia Asistenţei Tehnice.132 Pentru a modifica ora locală, în cazul primei porniri, produsul cere automat setarea orei corecte; în cazul unor porniri ulterioare ţineţi apăsat 2 secunde butonul "set”. Modificaţi ora curentă rotind butonul "set” ţi confirmaţi ora apăsând acelaţi buton. Repetaţi operaţia pentru setarea minutelor. Programarea/modificarea orei locale (Numai la modelele dotate cu interfaţă utilizator reprezentată în figurile 5 şi 6) • la modelele dotate cu interfaţă utilizator reprezentată în figurile 3 ţi 4: Pentru a porni aparatul apăsaţi tasta (Ref. A). Setaţi temperatura dorită alegând un nivel între 1 (40°C) şi 5 (80°C), folosind butoanele ”+” şi "-”. În timpul fazei de încălzire, ledurile (Ref. 1➔5) privind temperatura atinsă de apă sunt aprinse continuu; cele succesive, pînă la temperatura setată, luminează intermitent progresiv. Dacă temperatura coboară, de exemplu în urma scoaterii de apă, încălzirea se reactivează automat şi ledurile cuprinse între ultimul aprins continuu şi cel privind temperatura setată reîncep să lumineze intermitent progresiv. La prima pornire produsul se poziţionează la temperatura de 70°C (Ref. 4). În caz de lipsă de alimentare, sau dacă produsul este oprit utilizând butonul (Ref. A), rămîne memorizată ultima temperatură setată. În timpul fazei de încălzire se poate constata un uţor zgomot datorat încălzirii apei. • la modelele dotate cu interfaţă utilizator reprezentată în figurile 5 şi 6: Pentru a porni aparatul apăsaţi tasta (Ref. A). Produsul poate funcţiona în 4 moduri: Manual; Programare 1; Programare 2 şi Programare 1şi 2. La fiecare atingere a tastei "mode” se selectează un alt mod de funcţionare (vizualizat prin luminarea ledului respectiv de lângă display). Selectarea funcţiilor este ciclică şi urmează această ordine: "P1”➔"P2”➔"P1 şi P2”➔"Manual”➔"P1” etc. Programele "P1” şi "P2” sunt setate prin default la orele 07:00 şi 19:00 şi la temperatura de 70°C. Funcţia "Manual” (led "Manual” aprins) permite setarea temperaturii dorite rotind butonul "set” pînă la afişarea temperaturii alese (intervalul de reglare este de 40°C-80°C). Apăsând acelaşi buton setarea este memorată şi produsul începe să lucreze în "manual”. ECO: Dacă funcţia "Manual” este utilizată în combinaţie cu funcţia "ECO” (vezi paragraful "Funcţia ECO”), temperatura este setată automat de către produs, astfel că butonul "set” este dezactivat şi, dacă este rotit, display-ul afişează semnalul "ECO” timp de 3 sec. Dacă se doreşte modificarea temperaturii este necesară dezactivarea funcţiei "ECO”. Funcţiile "Programare 1” (led "P1” aprins), "Programare 2” (led "P2” aprins) şi "Programare 1 şi 2” (ledurile "P1 şi P2” aprinse) permit programarea a 1 sau 2 ore ale zilei în care se doreţte apă caldă. Apăsaţi tasta "mode” pînă la luminarea intermitentă a ledurilor programării dorite. În acest punct setaţi ora la care se doreţte apă calda rotind butonul "set” (selectarea orei prin impulsuri de 30 minute). Apăsând acelaşi buton setarea orei este memorată. Acţiunea următoare constă în setarea temperaturii dorite a apei (intervalul de reglare este de 40°C-80°C). Apăsând acelaşi buton "set” produsul începe să lucreze în "P1” sau "P2”. Dacă a fost ales "P1eP2” repetaţi setarea orei şi a temperaturii pentru cea de-a doua utilizare. În perioadele în care nu este prevăzută în mod expres utilizarea de apă calda, încălzirea apei este dezactivată. Programele "P1” sau "P2” sunt echivalente şi sunt configurabile independent de utilizator pentru o mai mare flexibilitate. Când una din funcţiile programare ("P1” sau "P2” sau "P1 şi P2”) este activă, butonul "set” este dezactivat şi, dacă este rotit, display-ul afiţează semnalul "Pr” timp de 3 sec. Dacă se doreţte modificarea parametrilor este necesar să apăsaţi butonul "set”. ECO PLUS: Dacă una din funcţiile programare ("P1” sau "P2” sau "P1 şi P2”) este utilizată în combinaţie cu funcţia "ECO” (vezi paragraful "Funcţia ECO”), temperatura este setată automat de către produs. Astfel este posibilă doar setarea orei dorite de disponibilitate pentru apa caldă. Dacă butonul "set” este rotit, display-ul va afişa semnalul "PLUS” timp de 3 sec. care indică funcţionarea acestor două funcţii simultan. Reglarea temperaturii ţi activarea funcţiilor aparatului RO ledul nr.4 (Ref. 4) va lumina intermitent repede timp de 4 sec. • la modelele dotate cu interfaţă utilizator reprezentată în figurile 5 şi 6: În timpul ciclului antibacterian, display-ul afişează alternativ temperatura apei şi "-Ab-”. Pentru a dezactiva/activa funcţia, cu produsul funcţionând, ţineţi apăsată tasta "mode” 3 sec. Setaţi "Ab 0” (pentru dezactivarea funcţiei) sau "Ab 1” (pentru activarea funcţiei) prin butonul "set” şi confirmaţi apăsând acelaţi buton. La confirmarea dezactivării/activării, produsul revine la starea normală de funcţionare.133 INFORMAŢII UTILE Dacă apa la ieşire este rece Verificaţi: - prezenţa tensiunii la bornieră; - placa electronică; - elementele de încălzire ale rezistenţei. Dacă apa vine caldă fierbând (abur în robinete): Deconectaţi aparatul de la alimentarea cu electricitate şi aveţi de verificat următoarele: - placa electronică; - nivelul de incrustaţie al cazanului şi al componentelor. Producere insuficientă de apă caldă Verificaţi: - presiunea de reţea a apei; - starea deflectorului (regulator jet) de la conducta de intrare a apei reci; - starea conductei de preluare a apei calde; - componentele electrice. Apă care picură din dispozitivul de securitate la presiune Pe durata fazei de încălzire, puţină apă poate să picure din robinet. Aceasta este normal. Pentru a preveni ca apa să picure, în sistemul de debit trebuie instalat un vas de expansiune corespunzător. Dacă picurarea continuă chiar şi după faza de încălzire, trebuie verificată calibrarea dispozitivului. NU ÎNCERCAŢI SĂ REPARAŢI APARATUL ÎN NICI O CIRCUMSTANŢĂ: CONTACTAŢI ÎNTOTDEAUNA CENTRUL DE ASISTENTA TEHNICA . Datele şi specificaţiile indicate nu sunt obligatorii şi producătorul îşi rezervă dreptul să aducă orice modificări care pot fi necesare, fără o notificare prealabilă sau înlocuire. RO Acest mod de funcţionare asigură cea mai mare economie energetică. N.B.: la orice setare, dacă utilizatorul nu efectuează nicio operaţie timp de 5 sec, sistemul memorează ultima setare. Funcţia ECO Funcţia EXTRA POWER (Pentru modelele dotate cu interfaţă utilizator reprezentată în figurile 4 şi 6) Funcţia "ECO” constă într-un software de auto-învăţare a consumurilor utilizatorului care permite minimizarea dispersiilor termice şi maximizarea economisirii energetice. Funcţionarea software-ului "ECO” constă într-o primă perioadă de învăţare de o săptămînă, în care produsul începe să funcţioneze la temperatura setată de utilizator adaptând-o în fiecare zi la necesarul energetic propriu pentru a-i îmbunătăţi economisirea. La terminarea săptămînii de învăţare, software-ul "ECO” activează încălzirea apei la orele şi în cantitatea stabilită automat de produs urmând consumurile utilizatorului. În perioadele zilei în care nu sunt prevăzute consumuri, produsul asigură totuşi o rezervă de apă caldă. Pentru activarea funcţiei "ECO” apăsaţi tasta respectivă care se aprinde cu culoarea verde. Cu funcţia "ECO” activă, selectarea manuală a temperaturii este dezactivată. Dacă se doreşte creţterea sau reducerea temperaturii este necesară dezactivarea funcţiei "ECO” prin HEIZERSERIA : E

Rezistenta electrica este controlata dedoua termostate din cupru, protejate anticoroziv, cu reglator extern pozitionat pe partea superioara. Aceasta constructie difera de cele clasice(respectiv de solutiile RT), oferind o solutie confortabila si exacta pentru reglarea temperaturii, eliminand erorile de masurare a temperaturii cauzate de stratificarea apei.

SERIA : ET

In afara de schimbatorul termic intern, modelele din seria ET sunt identice cu cele din seria E.

Modelele din seria ET sunt dotate cu unschimbator termic intern, realizat sub forma unui sarpe din cupru, cu suprafata zimtuita, incorporat in interiorul boilerului. Modelele din seria ET pot valorifica in mod indirect caldura din circuitul de incalzire, astfel ofera o economisire a energiei, punerea in functiune a rezistentei electrice fiind necesara doar in perioada de vara.Seria: ET


SERIA : E ECO

Seria: ET


Seria EHP

SERIA : Ti-Tech 5-15

Caracteristici:
- invelis cu smalt titan
- protectia catodului asigurat prin anod magneziu
- timp de incalzire redus
- proiectat pentru un loc de consum
- montare usoara, cu variante de montare inferioare sau superioare(locului de consum)
- datorita formei dreptunghiulare, amplasare facila cu nevoie de spatiu redus
- marimi reduse la racorduri
- reglarea temperaturii apei 25-75 °C, fara tranzitie
- carcasa din plastic ABS
- pierdere termica redusa datorita izolatiei poliuretan

SERIA : Ti-Tech 40-140

Aceste incalzitoare electrice sunt potrivite pentru deservirea mai multor locuri de consum, executate in variante murale(verticale) si stative(orizontale).
SERIA : Ti-Tech H

Aceste incalzitoare electrice sunt potrivite pentru deservirea mai multor locuri de consum, executate in variante murale(verticale) si stative(orizontale).
stats

Căutare

Prietenii site-ului
  • Creaţi un website gratuit
  • Desktop Online
  • Jocuri Online Gratuite
  • Tutoriale Video
  • Toate Tag-urile HTML
  • Kit-uri de Navigator

  • Copyright MyCorp © 2018
    Creatorul de site-uriuCoz